LENA MATTSSON

LENA MATTSSON
When Hades bursts with blooms


5.5 - 28.5   2017


”NÄR HADES STÅR I BLOM” är titeln på min nya dokumentärfilm/HD Video triptyk som är ett samarbete med punkikonen Stry Terrarie Kanarie, konstnären Carin Carlsson och författaren och poeten Clemens Altgård. Vi får följa med på en resa från punkens början genom postpunktiden fram till idag. Hur såg vår värld ut då och hur ser den ut nu?


Samtidigt med utställningen Malmö brinner på Moderna Museet Malmö den 21.4 –10.9 2017, kommer jag visa När hades står i blom på Molekyl Gallery som en ”Single screen”. På Molekyl Gallery kommer jag också att visa en del andra nya arbeten som fokuserar på samma tema.T.ex. minnya HD video ” In the Shadow of Truth”, som är ett samarbete med den legendariske bokförläggaren, författaren, skådespelaren allkonstnären Bo Cavefors som jag under många år konstnärligt dokumenterat och filmat.


På Moderna Museet Malmö visar jag NÄR HADES STÅR I BLOM som synkroniserad HD video triptyk specialgjord för utställningen på Moderna Museet Malmö.


- Denna gång tar jag med er på en personlig resa. På denna resa får ni möta människor och höra musik, poesi och dikter som betytt mycket för mig som konstnär och människa. En resa genom tiden där jag belyser slutet av 70-taletmed fokus på 80-talet och skarven mot 90-talet. Där vi var unga och arga. Där pengar inte var allt! Där vi levde varje dag som om det var den sista.


Konstnären och filmaren Lena Mattsson fokuserar kameran i sin nya film/video triptyk på punkens början och postpunktiden. Vi får följa punkikonen Stry Terrarie Kanarie som berättar om sina musikaliska gärningar, kärleken och pengarna. Stry var med och bildade bandet Kriminella Gitarrer, som också gav ut den kanske första punk plattan i Sverige ”Vårdad klädsel/Förbjudna Ljud”. Stry var en av musikerna och låtskrivarna i Ebba Grön, Rymdimperiet och senare Imperiet. Han startade också sina egna musikaliska projekt och band som t.ex. Besökarna, Garbochock, Stry & Stripparna, Babylon Blues, Stry & the OlgaMagoo m.fl. Stry är en av Sveriges betydelsefullaste musiker och låtskrivare som berört och inspirerat många med sina låtar och musik sedan 70-talet fram till idag.


Stry & the OlgaMagoo är nu aktuell med en ny skiva som går att lyssna på och ladda ner från Spotify.


Carin Carlsson är en begåvad målare som berättar om att vara ung och leva och uppleva punkens och litteraturens energi och betydelse för konsten och kulturen i Malmö. Kanske var det grogrunden till att Malmö senare blev en intressant konststad.


Sist men inte minst berättar författaren, poeten/kritikern och ligaledaren Clemens Altgård om poetgruppen Malmöligan, där nu kända och etablerade författare som Kristian Lundberg, Håkan Sandell, Martti Soutkari var en del av.I den litterära grupperingen ingick också författaren/film regissören Lukas Moodysson, ochPer Linde nu forskaren och lektor i interaktions design på Malmö högskola. Malmöligans medlemmar var unga och mycket begåvade killar, beväpnade med det skrivna ordet och litterära manifest.

Filmen/video triptyken belyser och synliggör frågor kring kön, identitet och politik. I en tid där ny liberalismen och kapitalismen var tidens tand. Där brännande aktuella samtalsämnen var humanism kontra kapitalism, precis som i dag. Hur såg vår värld ut då och hurser den ut nu? Vad kan vi lära oss av tiden som gått? Är allt kött hö och kvinnan föder gränsle över graven och livet är endast en kort glimt av ljus på väg ner.


Text Lena Mattsson


Malmöligan - litterär gruppering bestående av de då unga poeterna Clemens Altgård, Håkan Sandell, Per Linde, Kristian Lundberg, Lukas Moodysson och Martti Soutkari. Gruppen var aktiv i brytningen mellan 1980-och 1990-tal, men är idag upplöst. För eftervärlden är Malmöligan mest känd för scenframträdanden och manifestverksamhet, men medlemmarna gav även ut en antologi, Malmöligan, 1992. På spanska publicerades antologin La Pandilla de Malmö, som översattes av Pancho Pérez SantiagoMedverkande fotografer i HDvideo triptyken/filmen är:Monika Norrby, Lars Sundestrand, Magnus Gustafsson, Mats LiljegrenAnders Torgander, Anders Påhlson, Hans Aarenstrup, Roger Hynne, Nicklas Östergren, Örjan Gerhardsson, Mia Bengtsson Plynning, Mikael Forth, Henrik Jonsson, Magnus Christiansson, Bosse Magnusson, Marianne Andersson, Carin Carlsson, Birgitta Olsson, Anna Bring, Tomas Malmqvist, Erik Wenster, Thomas Johansson, Per-Anders Jörgensen, Paulina Hårleman, Galleri T.V. Malvin Louis Enoksen, Clemens Altgård,Lena Mattsson, Madeleine Grive, Magnus Af Geijerstam, Ola Stark, med flera.


Video klipp från 80-talet som ingår i filmen är av Virgil Dejarv och med Lena Mattsson från videoverket ”Peel me a grape” från 1988 och från Ola Åstrands video film Last Zon Trilogi - av och med Ola Åstrand från 1988.


Musik: Stry Terrarie Kanarie Blödarna, Besökarna, Garbochock, BabylonBlues, Ebba Grön,Stry & the OlgaMagoo, Stry & Stripparna


Filmen längd är 58:30 min


Många varma hälsningar från Lena Mattsson

Ny websida: http://www.lenamattsson.net/http://lenamattsson.blogspot.se/

www.lenamattsson.com


English:


- "When Hades bursts with blooms" is the title of my new film documentary/HD Video triptych, a collaboration with the Swedish punk icon Stry Terrarie Kanarie, the artist Carin Carlsson and the poet and writer Clemens Altgård. We will go on a journey from the beginning of punk, through the post-punk era to this day. What did the world look like then and what does it look like now?


Simultaneously with the exhibition "Malmö's Burning" at Moderna Museet Malmö 21 April-10 September 2017, I will show "When Hades bursts with blooms" at Molekyl Gallery as a single screen. I will also show some other new work that focus on the same theme.

At Moderna Museet Malmö " When Hades bursts with blooms " will be synchronized in a video triptych especially made for the occasion.


- On this very personal journey you will meet people, listen to music, poetry and poems that has had an impact on me as a person and an artist. A travel through time and space, where I highlight the late 70s with focus on the 80s and the joint towards the 90s. Where we were young and angry. Where money was not everything! Where we lived our lives like every day was the last.

In my new film/video triptych, I highlight the origin of Swedish punk and post-punk. We get to follow the punk icon Stry Terrarie Kanarie who will tell us about his musical deeds, his love and the money.

Stry started the the band "Kriminella Gitarrer" and probably released the first Swedish punk record, "Vårdad klädsel/Förbjudna Ljud".

Stry was one of the musicians and songwriters in Ebba Grön and Rymdimperiet, which later became Imperiet. He also started his own musical projects and bands such as Besökarna, Garbochock,

Stry & Stripparna, Babylon Blues, Stry & the OlgaMagoo among others. Stry is one of Sweden’s most influential musicians and songwriters and has moved and inspired a number of people with his songs and music from the 70s to today.


Stry & The OlgaMagoo has currently released a new album, which is available on Spotify.


Carin Carlsson is a gifted painter who will be telling us what it was like as a young person to experience the energy of punk and it´s literature, it´s meaning for the art and culture in Malmö. Possibly this was the breeding ground for why Malmö later became such an interesting art city.


Last but not least, the writer and poet, the critic and gang leader Clemens Altgård will tell us about "Malmöligan", a group of poets, where now famous and established writers such as Kristian Lundberg, Håkan Sandell and Martti Soutkari took part.

The literary group also included the writer and film director

Lucas Moodysson and Per Linde who is now doing research and being a lecturer in Interaction Design at Malmö University. The members of "Malmöligan" were young and very gifted guys, armed with the written word and literary manifest.

The film/video triptych illuminates and exposes issues around gender, identity and politics, in a time influenced by neoliberalism and capitalism, where the burning topic was humanism versus capitalism, just as it is today. What can we learn from the time that has passed?
Participating photographers in the film/HD Video triptych:


Monika Norrby, Lars Sundestrand, Magnus Gustafsson,

Mats Liljegren Anders Torgander, Anders Påhlson, Hans Aarenstrup, Roger Hynne, Nicklas Östergren, Örjan Gerhardsson,

Mia Bengtsson Plynning, Mikael Forth, Henrik Jonsson,

Magnus Christiansson, Bosse Magnusson, Marianne Andersson, Carin Carlsson, Birgitta Olsson,

Anna Bring, Tomas Malmqvist, Erik Wenster, Thomas Johansson, Per-Anders Jörgensen. Paulina Hårleman, Galleri T.V.

Malvin Louis Enoksen, Clemens Altgård, Lena Mattsson,

Madeleine Grive, Magnus Af Geijerstam and Ola Stark among others.


The video-clip from 1988 ”Peel me a grape” is by and also featuring Virgil Dejarv and Lena Mattsson. The video film ”Last Zon Triology”from the same year is by Ola Åstrand featuring himself.

Music: Stry Terrarie Kanarie

remastered for the documentary film/HD Video triptych ”When Hades bursts with blooms”:

Besökarna, Garbochock, Babylon Blues, Ebba Grön, Stry & The OlgaMagoo, Stry & Stripparna, Blödarna,


Length of the documentary film/HD Video triptych: 58.30 min.


Text by Lena Mattsson


Translated into English by Kristin Lidgren